Leren leren

Leren kun je leren. Wanneer kinderen onvoldoende uitgedaagd worden door het  lesprogramma op de (basis)school, zullen ze geen studievaardigheden ontwikkelen: ze hoeven zich nooit in te zetten om zich de lesstof eigen te  maken. In,bijvoorbeeld, het Voortgezet Onderwijs kan dit problemen opleveren: opeens  moeten ze wel huiswerk maken en lesstof oefenen voor een proefwerk.