Peuter/kleutergroep

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong verheugen zich er vaak op om eindelijk, na 2 jaar spelen en puzzeltjes maken op de peuterspeelzaal, echt naar school te kunnen. 

 Want daar gaan ze eindelijk echt iets leren. Lezen, schrijven, rekenen..... 
Maar als ze dan een paar keer naar school zijn geweest zijn ze teleurgesteld.  " We leren helemaal geen lezen en schrijven en ook geen rekenen!"   
In 2007 wees een praktijkonderzoek naar hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd uit dat er twee belangrijke spanningsmomenten door kinderen ervaren worden (Koenders, 2007). Het eerste moment is als de kinderen voor het eerst naar school gaan en het leren lezen uitblijft. Het tweede moment is bij de overgang naar groep drie en de daar aangeboden leerstof nu net datgene is wat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zich in de voorgaande jaren op eigen kracht eigen heeft gemaakt. Deze spanning uit zich door het ontwikkelen van lichamelijke klachten zoals buikpijn en bedplassen en door de ontwikkeling van divers probleemgedrag. Op lange termijn zal de kleuter ofwel kiezen voor overmatige aanpassing aan het groepsgemiddelde ofwel eerder ontstaan probleemgedrag verder ontwikkelen en wellicht ook externaliseren. In beide gevallen zal het kind een probleem gaan vormen voor de leerkracht. De begeleiding van een onderpresterende kleuter is een complexe aangelegenheid die veel tijd en energie kost. Net als in andere situaties is voorkomen dan ook beter dan genezen.

Daarom ben ik een groep voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begonnen in Zuid Limburg. Hier komen ze samen met andere kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (maximaal 6 kinderen). Het samen zijn met ontwikkelingsgelijken is heel belangrijk. Ze zijn hier niet anders en merken dat er meer kinderen van hun leeftijd zijn die, bijvoorbeeld, al kunnen lezen en zullen dit daardoor eerder durven te laten zien. Ze merken dat er meer kinderen zijn die anders en sneller denken.
 
Maar ook peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen als vastlopen. Thuis maken ze puzzels van misschien al 100 stukjes en op de psz hebben ze de puzzeltjes met nopjes. Ook hier zie je al snel dat kinderen zich gaan aanpassen en doen alsof ze moeite hebben met dit puzzeltje, omdat ze niet anders willen zijn dan de andere kinderen in de groep. Of ze kennen alle kleuren al en de andere kindjes in de groep hebben geen flauw idee waar het kind het over heeft. Ook de peuters kunnen bij mij terecht in de groep. In het begin zal dit een combinatiegroepje worden. Wanneer de groep zich uitbreid zal ik een peuter en kleutergroep beginnen. 

Spelenderwijs krijgen ze de uitdaging die ze graag willen en nodig hebben.

Ik richt me o.a. op het ontwikkelen van een groei mindset.

Slimme kinderen vallen regelmatig op door hun vaardigheden en snelle of goede ontwikkeling. Hierdoor krijgen ze al snel een compliment zoals: “Wat knap van jou” en “Wat ben jij slim zeg”.

We weten inmiddels dat dit type complimenten het ontwikkelen van een vaste mindset in de hand kan werken. Kinderen met een vaste mindset gaan uitdagingen (soms) uit de weg. Want wat nu als het deze keer niet lukt? Ben je dan niet meer slim, of goed, of lief? 
Complimenteren op inzet ( je best doen/hard werken/ oefenen) en strategie (handig aanpakken, goed nadenken) is van belang bij het ontwikkelen van een groei mindset te stimuleren.

Ook werk ik, d.m.v. onder andere spellen, aan faalangst en aan de executieve functies.

Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. 

Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten: 

 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

Er wordt bij elk kind bekeken wat zijn/haar interesses zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn het willen leren lezen of rekenen of juist creatief bezig zijn.

Ik maak o.a. gebruik van de groeikaarten, denksleutels, smartgames en hogere orde denkopdrachten.

De peuter/kleutergroep is op donderdag en vrijdag van 9.00-11.00 in Neerbeek. Het zijn blokken van 6 weken die vervolgens weer verlengd kunnen worden wanneer daar behoefte aan is.
Wanneer u interesse uitgaat naar een andere dag, of een ander tijdstip, laat mij dit dan weten dan kan ik kijken of er genoeg kinderen zijn om een ander groepje mee te starten.
Ik begin eerst met een groepje peuters en kleuters gecombineerd, maar wanneer de groep te groot wordt (maximaal 6 kindjes per groep) zal ik 2 groepen gaan maken. 

Er wordt van ieder kind een klapper bijgehouden met o.a. de gemaakte werkjes.

Ik vraag geen intelligentietest om toegelaten te worden.


Voor meer informatie of voor het aanmelden, neem gerust vrijblijvend contact op.